Revision

Att revidera ditt företag är att kvalitets granska dess ekonomi. Inte bara för att myndigheterna ska få svart på vitt att din organisation sköts på rätt sätt – utan också för att hjälpa dig att utveckla ett långsiktigt och engagerat förhållningssätt till din verksamhet. Detta är en viktig del av revisionsarbetet. Vi tror helt enkelt att en engagerad, kompetent och lyhörd revisor  kan bidra till att företagets ekonomi utvecklas positivt.

Ofta granskar vi ekonomisk och verksamhets mässig förvaltning såväl som årsredovisning och bokföring. Av den auktoriserade revisorn får du en revisionsberättelse med uttalanden och förslag. Därtill får du information och råd – muntligt och/eller skriftligt.