Redovisning

Vi på Claessons Redovisningsbyrå erbjuder tjänster inom redovisning och ekonomihantering. Vi ser till så att blir det rätt från början & sparar tid och resurser så att du istället kan fokusera på företagets kärnverksamhet.

Vi hjälper dig som företagare med att bokföra företagets ekonomiska transaktioner, dvs. den löpande redovisningen. Varje månad upprättas en väl avstämd månadsrapport som ger dig som företagare en tydlig och rättvisande bild av hur ditt företag går. I samband med detta tar vi också fram de uppgifter som behövs för att lämna in skattedeklarationen.
Våra redovisningskonsulter är auktoriserade och genomgår regelbundet kvalitetskontroller vilket borgar för att redovisningen alltid är av högsta kvalitet.
Exempel på de tjänster som vi kan bistå dig med är:

  • Bokföring
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Kundfakturering
  • Leverantörs-faktura hantering
  • Lönehantering
  • Avstämmningar och månadsrapportering
  • Moms- och skattedeklarationer